Texel is het meest westelijke waddeneiland en meteen ook de grootste van de vijf Nederlandse eilanden. Het landschap op Texel is rijk en divers. Texel heeft behalve polders, brede zandstranden, duinen en graslanden ook heide, bos en kwelders.