De mooiste historische hanzesteden om per boot te bezoeken

Tussen de 14e en 16e eeuw maakte het hanzeverbond tussen de verschillende hanzesteden internationale handel over water mogelijk. De steden gingen daardoor gouden tijden in en bouwden grote pakhuizen, luxe koopmanshuizen en grote havens om de handel mogelijk te maken. Veel van de steden uit deze tijd zijn goed bewaard gebleven en daardoor een bezoek per boot zeker waard.

Lübeck

De belangrijkste hanzestad was de Duitse stad Lübeck. In 1226 werd Lübeck door keizer Frederik II tot vrije rijksstad verheven, waarna het uitgroeide tot het centrum van de wereldhandel. Vandaag de dag is de stad een Werelderfgoed. Het Burgklooster, de statige koopmanshuizen, de dom, de zoutpakhuizen aan de oever van de Trave en natuurlijk de Holstentor, één van de twee overgebleven toegangspoorten tot de Duitse hanzestad.

Deventer

Deventer is een van de oudste steden van Nederland. Door de gunstige ligging van de stad aan de IJssel ontwikkelde Deventer zich al snel tot een belangrijke hanzestad. Via de Zuiderzee waren de Noordzee en Oostzee snel en gemakkelijk te bereiken, wat handel met de Noord-Duitse steden, Zweden en Noorwegen mogelijk maakte. Wie nu een bezoek brengt aan Deventer proeft onmiddellijk die monumentale sfeer, met allerlei verwijzingen naar de hanzetijd. Ook de plaatsen Hasselt, Kampen, Zwolle, Hattem, Deventer, Zutphen en Doesburg speelden een belangrijke rol in die tijd.

Kopenhagen

Dankzij de centrale ligging in Scandinavië groeide Kopenhagen al snel uit tot een van de belangrijkste hanzesteden. In de eerste helft van de 15e eeuw was het zelfs afwisselend de hoofdstad van heel Scandinavië. De naam ‘Kopenhagen’ betekent dan ook ‘Koopmanshaven’. De kleurrijke huizen aan de Nyhavn in de Deense hoofdstad laten de glorie uit de hoogtijdagen van de hanze weer helemaal herleven.

Antwerpen

Door de eeuwen heen is Antwerpen altijd een belangrijke havenstad geweest. Ook vandaag de dag nog speelt de haven van Antwerpen een belangrijke rol in de wereldeconomie. In Antwerpen stond een van de vier belangrijke Hanzekantoren, een soort Kamer van Koophandel uit die tijd. In Antwerpen zijn door de snelle ontwikkeling van de havenstad de sporen van de hanzetijd minder goed bewaard gebleven.

In de loop van de 16e eeuw viel het Hanzeverbond langzaam maar zeker uit elkaar als gevolg van het ontstaan van nieuwe handelsroutes en de opkomst van handelssteden als Amsterdam en Antwerpen. Veel van de hanzesteden zijn goed bewaard gebleven en nog altijd per boot te bereiken.

Related posts